Ceník

 

Vstupní prohlídka do zaměstnání, na brigádu..........300,-Kč

Vyšetření na ŘP, autoškola...........................................500,-Kč

Vyšetření pro zdravot./potrav./ sportovní /průkaz.......300,-Kč

Vyšetření sportovce........................................................300,-Kč

Zprávy pro soud, advokáta dle rozsahu.....................150- 300,-Kč

Zpráva o zdravotním stavu / dle náročnosti/..............150- 300,-Kč

Vyšetření doprovodné osoby na vlastní žádost........300,-Kč

Vyplnění tiskopisu  pro pojišťovny...............................150 - 300,-Kč dle rozsahu

Vystavení potvrzení pro různé účely..............................150,-Kč

Prohlídka a aplikace nepovinného očkování,nehrazeného

ze zdravot. pojištění........................................................200,-Kč

Duplikáty očkovacích průkazů..................................... 150,-Kč

Aplikace náušnic (klasická metoda)...........................600,-Kč

CRP...................................................................................130,-Kč